Künye

YAYINCI KÜNYE BİLGİSİ

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Bilgileri

 

Şirket Bilgileri

Unvanı: C Görsel Yayınlar A.Ş.

Logo/Çağrı İşareti : BLOOMBERG HT RADYO

Yayın Ortamı : U-TV, K-TV

Lisans Tipi : U-RD, R1

Yayın Türü : Genel

Yazışma Adresi : Abdülhakhamit Cad. No: 25 Beyoğlu/İstanbul

Telefon : 0212 313 60 00 – Faks : 0212 313 74 22

İnternet Adresi : www.bloomberghtradyo.com

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : cgorsel@hs03.kep.tr

 

Sorumlu Müdür

Ekrem Koray BERKİN

İletişim Bilgileri

Posta Adresi : Abdülhakhamit Cad. No: 25 Beyoğlu/İstanbul

Telefon : 0212 313 60 00

E-posta Adresi : kberkin@bloomberght.com

İzleyici Temsilcisi

Ekrem Koray BERKİN

İletişim Bilgileri

Posta Adresi : Abdülhakhamit Cad. No: 25 Beyoğlu/İstanbul

Telefon : 0212 313 60 00

E-posta Adresi : izleyicitemsilcisi@bloomberght.com